>>ก้าวสู่ปีที่ 20 โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทองร่วมกับ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จัดหลักสูตร นักเรียนประจำ (ติวเข้ม เตรียมสอบทหาร-ตำรวจ)  

     
 
จัดทำโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญในการติว เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทั้งสี่เหล่า มานานกว่าสิบเจ็ดปี รวมทั้งคณะ นายทหารปกครอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นพี่นักเรียนนายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ นายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร  (คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศทั้งสิ้น)
 
   
       
  1. รับรองมาตรฐาน และหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง
3. 17 ปีมีนักเรียนสอบติดมากกว่า 600 คน
4. บริหารงานโดยนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตรจากโรงเรียน เตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยโดยตรง
5. ทีมคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อย ทั้งสี่เหล่า สอนเทคนิค คิดลัดเทคนิคการจำดีเยี่ยม เก็งข้อสอบได้ตรง
   ทุกปีบางท่าน มีประสบการณ์ในการสอนและการติวนักเรียนสอบเข้า 4 เหล่า มากกว่า 30 ปี
6. ค่าลงทะเบียนเรียน แต่ละหลักสูตร ถูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับ สิ่งที่ได้รับ
7. ควบคุมระเบียบวินัย ดีที่สุด โดยนายทหารปกครองจากโรงเรียนนายร้อยโดยตรง โดยจำลองแบบ
   มาจากโรงเรียนนายร้อย จปร.
8. ฝึกภาคสนามในสนามสอบจริง
9. อาจารย์ของโรงเรียนดาวทอง เรียบเรียงตำราและแนว ข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
10. ลูกศิษย์ของเรา ที่สอบผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะได้รับการบรรจุเข้าเป็น นักเรียนบังคับบัญชา
    ตลอดระยะ เวลาที่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร 3 ปี และเป็นนักเรียน นายร้อย 4 ปี จะได้รับเบี้ยเลี้ยง อาหาร
    และที่พักในวัน เสาร์-อาทิตย์ ฟรี
11. อัตราส่วนจำนวนนักเรียน ที่สอบเข้าได้ ต่อจำนวนของ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมากที่สุด
12. นักเรียนที่สอบผ่านรอบแรกจะได้รับการติดตามฝึกพละและเตรียมตัวสอบรอบสองให้ มีที่พักที่เก็บตัว
    ในกรุงเทพฯ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
13. มีความเข้มข้นในจิตวิญญาณ คุณธรรม ความเป็นทหาร ตำรวจ สูง

 
   
   

 

     

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 55/245-246 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต-คลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150