>>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  


     
     
     
     
                             คลิ๊กดูรายละเอียด  
      กำลังเปิดรับสมัครติวเข้ม มีนาคม58 รุ่นที่ 2 (Short course) เริ่ม 20 มีนาคม-2 เมษายน 58 พาไปสอบ 4 เหล่าทุกสนาม เรียนติวเข้มข้น พร้อมอาหารที่พัก ซักรีด สอบผ่านรอบแรกเตรียมสอบรอบ 2 ให้ต่อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าลงทะเบียนเรียน 7900 บาท ติดต่อ 081-8506759 และ 081-4306059
     
 
จัดทำโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญในการติว เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทั้งสี่เหล่า มานานกว่าสิบเจ็ดปี รวมทั้งคณะ นายทหารปกครอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นพี่นักเรียนนายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ นายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร  (คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศทั้งสิ้น)
 
   
       
 


1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชายชั้น ม.ต้นและม.ปลาย ให้รู้จักแนวทางในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ทั้งด้านวิชาการ
   พลศึกษาและสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า โดยเฉพาะนักเรียนต่างจังหวัดซึ่งอยู่ห่างไกล
   จากนครหลวง บางคนเรียนเก่งแต่ขาดข้อมูลทางด้านลึก เกี่ยวกับแนวข้อสอบ แต่ก็ต้องพลาดไปจึงทำให้เสียเวลา 1-2
   ปีกว่าจะสอบได้ แต่บางคนเรียน ไม่เก่งเกรด1กว่า หรือเกรด2กว่า แต่รู้แนวทางเป็นอย่างดีก็สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียน
   เตรียมทหารได้ นอกจากนี้ ทางโครงการฯยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.1 และม.2 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ
   ชั้นม.ต้น สามารถเข้าร่วม โครงการฯเพื่อศึกษาแนวทาง และเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ จะมีโอกาสในการสอบเข้าได้สูงกว่า
2. เป็นโครงการที่ไม่หวังผลทางธุรกิจ จึงไม่เป็นภาระทางด้านการเงินสำหรับผู้ปกครองมากนัก ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก
   เป็นเพียงค่าชั่วโมงการสอนของอาจารย์,ค่าบำรุงสถานที่ (สถานที่เข้าค่ายส่วนตัวที่มีมาตรฐาน)ค่าตำราเอกสาร,ค่าเดินทาง
   ไปสมัครและไปสอบเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ,ค่าซัดรีดและค่าคนดูแลสถานที่ซึ่งนักเรียนที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ยังสามารถ
   เข้าร่วมโครงการฯได้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับทางสังคมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
3. ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมแต่ละหลักสูตรกันมากแต่ทางโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
   สามารถรับได้เพียงจำนวนจำกัดโดยให้โอกาสสำหรับผู้ที่ติดต่อมาก่อน แต่ในปีนี้ได้ปรับปรุงโดยจัดเตรียมสถานที่รองรับ
   นักเรียน เข้าติวเพื่อเตรียมความพร้อมได้เพิ่มขึ้นและสมบูรณ์กว่าเดิม เพื่อความสะดวกสบายและมีสมาธิในการอ่านหนังสือ
   เป็นที่น่าประทับใจ และน่าภูมิใจของ คณะผู้จัดทำเพราะทำให้ นักเรียนที่เข้าโครงการฯสามารถสอบผ่านข้อเขียน
   เข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ได้มากขึ้นทุกปี และ นักเรียนของโรงเรียนที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
   ได้ในปีก่อนๆก็มาดูแล แนะนำแนวทางให้กับน้องๆที่จะเข้าร่วมในโครงการฯปีนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทั้ง4เหล่าสามารถโทรขอคำปรึกษา และขอข้อมูลเอกสาร
   ให้ฟรี(หลักสูตรปัจจุบันนี้โรงเรียนนายร้อยทั้ง4เหล่า เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.3 แต่นักเรียน
   ระดับชั้นม.ปลายที่อายุไม่เกิน 17 ปี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้โดยใช้วุฒิ ม. 3 ในการสมัคร)
5. ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารตั้งแต่ปี 2537 และ
   ประสบผลสำเร็จมากว่า17 ปี
 
 
 

       
  1. รับรองมาตรฐาน และหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง
3. 20 ปี มีนักเรียนสอบติดสถาบันทางทหารตำรวจมากกว่า 700 คน
4. บริหารงานโดยนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตรจากโรงเรียน เตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยโดยตรง
5. ทีมคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อย ทั้งสี่เหล่า สอนเทคนิค คิดลัดเทคนิคการจำดีเยี่ยม เก็งข้อสอบได้ตรง
   ทุกปีบางท่าน มีประสบการณ์ในการสอนและการติวนักเรียนสอบเข้า 4 เหล่า มากกว่า 30 ปี
6. ค่าลงทะเบียนเรียน แต่ละหลักสูตร ถูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับ สิ่งที่ได้รับ
7. ควบคุมระเบียบวินัย ดีที่สุด โดยนายทหารปกครองจากโรงเรียนนายร้อยโดยตรง โดยจำลองแบบ
   มาจากโรงเรียนนายร้อย จปร.
8. ฝึกภาคสนามในสนามสอบจริง
9. อาจารย์ของโรงเรียนดาวทอง เรียบเรียงตำราและแนว ข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 10 ปี
10. ลูกศิษย์ของเรา ที่สอบผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะได้รับการบรรจุเข้าเป็น นักเรียนบังคับบัญชา
    ตลอดระยะ เวลาที่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร 3 ปี และเป็นนักเรียน นายร้อย 4 ปี จะได้รับเบี้ยเลี้ยง อาหาร
    และที่พักในวัน เสาร์-อาทิตย์ ฟรี
11. อัตราส่วนจำนวนนักเรียน ที่สอบเข้าได้ ต่อจำนวนของ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมากที่สุด
12. นักเรียนที่สอบผ่านรอบแรกจะได้รับการติดตามฝึกพละและเตรียมตัวสอบรอบสองให้ มีที่พักที่เก็บตัว
    ในกรุงเทพฯ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
13. มีความเข้มข้นในจิตวิญญาณ คุณธรรม ความเป็นทหาร ตำรวจ สูง

 
   
   
     

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 55/245-246 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต-คลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150