Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 40 รายการ
TitleHit
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 6234
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น97
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี61
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา256197
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา256185
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ75
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256266
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561125
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561118
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า146
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี128
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)132
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์109
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561119
    กิจกรรมวันแม่ 60169
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย158
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง143
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560139
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่167
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่165
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559187
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559183
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559277
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559272
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558253
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา250
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่324
    ทัศนศึกษา Dream World281
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558236
    กิจกรรม Bike for dad235
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557232
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"308
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557622
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร591
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58598
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1066
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ620
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน729
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561072
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1525
 

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ
TitleHit
    การแสดงยิงปืนฉับพลัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 2558672
    การแสดงช่วยตัวประกัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 25581359
 

Administrator


ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995