Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 52 รายการ
TitleHit
 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.62224
 กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562601
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562203
 คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย161
 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)1686
 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"138
 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว708
 กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต299
 พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562807
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี231
 ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 2562277
 ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย237
 เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62194
 คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น628
 งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี429
 ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2561489
 ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561427
 กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ255
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562551
 ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561564
 กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561309
 ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า505
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี741
 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)341
 โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์350
 โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561434
 กิจกรรมวันแม่ 60232
 พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย213
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง283
 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560267
 กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่304
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่302
 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559288
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559462
 กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559595
 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559476
 ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558462
 นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา352
 ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่662
 ทัศนศึกษา Dream World446
 ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558345
 กิจกรรม Bike for dad337
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557314
 การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"485
 การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557781
 ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร731
 เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58732
 กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1428
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ753
 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน858
 กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561176
 กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1627
 

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ
TitleHit
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.6236
    การแสดงยิงปืนฉับพลัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 2558851
    การแสดงช่วยตัวประกัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 25581469
 

Administrator


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995