Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 48 รายการ
TitleHit
 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)1186
 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"85
 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว280
 กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต97
 พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562321
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี115
 ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 2562126
 ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย102
 เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62107
 คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น271
 งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี214
 ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2561180
 ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561170
 กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ142
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562230
 ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561367
 กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561183
 ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า292
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี331
 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)198
 โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์184
 โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561213
 กิจกรรมวันแม่ 60201
 พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย180
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง201
 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560183
 กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่225
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่239
 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559229
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559270
 กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559429
 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559335
 ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558312
 นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา292
 ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่484
 ทัศนศึกษา Dream World362
 ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558286
 กิจกรรม Bike for dad300
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557282
 การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"371
 การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557708
 ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร649
 เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58655
 กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1208
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ682
 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน789
 กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561122
 กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1589
 

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ
TitleHit
    การแสดงยิงปืนฉับพลัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 2558800
    การแสดงช่วยตัวประกัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 25581443
 

Administrator


ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995