Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 33 รายการ
TitleHit
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 256140
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 256153
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า56
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี59
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)72
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์50
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/256149
    กิจกรรมวันแม่ 60104
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย99
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง93
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 256088
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่114
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่104
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559130
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559134
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559177
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559220
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558201
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา190
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่203
    ทัศนศึกษา Dream World220
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558183
    กิจกรรม Bike for dad185
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557182
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"254
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557557
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร538
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58550
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"932
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ569
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน666
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561019
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1460
 


ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995