Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 45 รายการ
TitleHit
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต19
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 256241
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี56
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 256246
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย43
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 6259
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น120
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี78
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2561112
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561103
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ88
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256283
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561147
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561132
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า170
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี144
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)146
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์117
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561130
    กิจกรรมวันแม่ 60181
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย165
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง151
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560149
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่176
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่183
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559195
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559193
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559308
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559280
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558264
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา262
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่343
    ทัศนศึกษา Dream World297
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558247
    กิจกรรม Bike for dad249
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557241
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"320
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557638
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร605
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58606
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1090
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ634
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน739
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561081
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1539
 


ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995