Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 37 รายการ
TitleHit
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา256149
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา256144
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ34
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256234
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 256187
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 256191
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า104
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี95
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)103
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์80
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/256187
    กิจกรรมวันแม่ 60138
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย130
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง116
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560116
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่144
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่136
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559165
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559158
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559203
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559250
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558226
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา222
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่250
    ทัศนศึกษา Dream World252
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558209
    กิจกรรม Bike for dad212
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557205
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"283
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557582
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร563
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58571
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"993
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ594
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน699
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561044
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1490
 


ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995