Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 61 รายการ
TitleHit
    ชมรมจักรยาน รร.ดาวทอง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางดาวทอง - คลองโบด - ห้วยปรือ - ไร่ปอนด์หวาน33
    ทดสอบร่างกาย ตามแบบฝึก 8 สถานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลงสนามสอบ 4 เหล่า27
    เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563333
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี -มิถุนายน 2563417
    ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2563111
    วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education,Choice of the Future 15 - 16 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา1651
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'63 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา25621487
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายใน "ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 25621165
    กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย2586
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.621913
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 25623312
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 25621198
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย677
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)6526
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"424
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว3539
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต1144
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25624359
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี959
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 25621506
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย1032
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62810
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น3314
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี2073
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา25611722
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา25611511
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ910
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25622539
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 25612126
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 25611218
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า1749
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี4094
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)1141
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์1357
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/25611684
    กิจกรรมวันแม่ 60391
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย373
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง654
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560647
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่688
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่693
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559558
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 25591344
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25591222
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 25591121
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 25581201
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา699
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่1920
    ทัศนศึกษา Dream World883
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558754
    กิจกรรม Bike for dad752
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557591
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"1350
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25571277
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร1113
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่581258
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"2457
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ1343
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน1332
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561583
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1992
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995