Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 48 รายการ
TitleHit
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)1186
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"85
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว280
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต97
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562321
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี115
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 2562126
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย102
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62107
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น271
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี214
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2561180
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561170
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ142
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562230
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561367
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561183
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า292
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี331
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)198
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์184
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561213
    กิจกรรมวันแม่ 60201
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย180
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง201
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560183
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่225
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่239
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559229
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559270
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559429
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559335
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558312
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา292
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่484
    ทัศนศึกษา Dream World362
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558286
    กิจกรรม Bike for dad300
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557282
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"371
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557708
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร649
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58655
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1208
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ682
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน789
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561122
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1589
 


ประธานที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995