Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 52 รายการ
TitleHit
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.62224
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562601
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562203
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย161
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)1686
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"138
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว708
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต299
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562807
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี231
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 2562277
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย237
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62194
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น628
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี429
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2561489
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561427
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ255
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562551
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561564
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561309
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า505
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี741
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)341
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์350
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561434
    กิจกรรมวันแม่ 60232
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย213
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง283
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560267
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่304
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่302
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559288
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559462
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559595
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559476
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558462
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา352
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่662
    ทัศนศึกษา Dream World446
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558345
    กิจกรรม Bike for dad337
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557314
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"485
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557781
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร731
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58732
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1428
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ753
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน858
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561176
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1627
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995