ก้าวสู่ปีที่ 20 โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทองร่วมกับ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จัดหลักสูตร นักเรียนประจำ (ติวเข้ม เตรียมสอบทหาร-ตำรวจ)  
 หน้าหลัก   ระเบียบการรับสมัคร   เข้าสู่ระบบการรับสมัคร   พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน   ตรวจสอบสถานะการสมัคร   ติดต่อ - สอบถาม   เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
 
 
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง หลักสูตรติวเข้มเข้าโรงเรียน 4 เหล่า
กำลังเปิดรับสมัครเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม 62
หลักสูตรพิเศษ นักเรียนประจำ-รับรองผล พร้อมอาหาร/ที่พัก
สมัครผ่าน Counter Service Seven Eleven       ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ท
   
1.
 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
  1.1  Uploade ภาพถ่ายผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
  1.2  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร เลือกหลักสูตรที่ต้องการ และเลือกรูปแบบการชำระเงินค่าสมัคร
     ผู้สมัครสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 รูปแบบคือ
     1.2.1 ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด
     1.2.2 แบ่งการชำระเงินค่าเล่าเรียนเป็น 2 ส่วน โดย
  • ชำระเงินจองที่นั่งเรียน 3,900.00 บาท
  • ชำระเงินส่วนเหลือ (ตามที่กำหนดในรายละเอียดหลักสูตร)
   
2.
 ชำระเงินค่าสมัคร
  2.1  พิมพ์แบบฟร์อมชำระเงินค่าสมัคร พิมพ์ใบสมัคร
  2.2  นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระเงิน ณ Counter Service  ทุกสาขาทั่วประเทศ
     รับเอกสารยืนยันการชำระเงิน (Payment Slip หรือใบเสร็จรับเงิน) จากเจ้าหน้าที่รับชำระเงิน
   
3.
 ส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร
  3.1  ส่งใบสมัคร ตามข้อ 2.1 และเอกสารยืนยันการชำระเงิน ตามข้อ 2.2 ไปที่ รร.เตรียมนายร้อยดาวทอง
     ผู้สมัครสามารถจัดส่งเอกสารได้สองช่องทางดังนี้
     
    ช่องทางที่ 1 : ทางโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลข 037 - 349954
    ช่องทางที่ 2 : ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

     โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
     เลขที่ 55/245-6 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต
     ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
     จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150
   
4.
 อนุมัติเข้ารับการศึกษา
 
4.1
 นำผู้สมัครเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัคร ตามห้วงเวลาของหลักสูตร
         
 
 

  Website visitor :  


Copyright ©โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 55/245-246 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต-คลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150