>>ก้าวสู่ปีที่ 20 โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทองร่วมกับ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จัดหลักสูตร นักเรียนประจำ (ติวเข้ม เตรียมสอบทหาร-ตำรวจ)                 

         
                        
                         
         
         
     

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 55/245-246 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต-คลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150