>>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
หน้าแรก | หลักสูตร | สถานที่เรียน - ที่พัก | คณาจารย์ | การสมัคร | ติดต่อเรา | ถาม - ตอบ | ประมวลภาพ

ติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 62  
(รหัสหลักสูตร: MAR62)  

  :: รุ่นที่ 1 เริ่มเรียน 17 กุมภาพันธ์ 2562 - สอบเสร็จ
  :: รุ่นที่ 2 เริ่มเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2562 - สอบเสร็จ
  :: รุ่นที่ 3 เริ่มเรียน 3 มีนาคม 2562 - สอบเสร็จ

สำหรับนักเรียนชายระดับชั้น ม.3, 4 และ 5 (อายุไม่เกิน 18 ปี)
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความแม่นยำ เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจริง
เน้น Concept เทคนิคคิดลัดตะลุยโจทย์ แบบลดเวลา แต่คำตอบแม่นยำ
ในโจทย์หลากหลายแนว พร้อมการเก็งข้อสอบตรงแนวจากอาจารย์ทั้ง
4 เหล่า เหมือนทุกปี รับจำนวนจำกัด และแบ่งเป็นห้องเรียน เรียนกลุ่มเล็กๆ
ตามระดับความรู้ เพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียน พานักเรียนไปสมัคร
และสอบทุกสนาม ดูแลนักเรียนจนเสร็จสิ้นรอบ 2 โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

ติดต่อขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง นครนายก เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก
โทรศัพท์ : 037 - 349955 - 6
โทรสาร : 037 - 349954 

 

 
 

เข้าค่ายปูพื้นฐานเดือนเมษายน 62  
(รหัสหลักสูตร: APR62)   

เริ่มเรียน 20 - 28 เมษายน 2562
สำหรับนักเรียนชายระดับชั้น ป.5,ป.6, ม.1, ม.2, ม3
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างถูกต้อง หรือนักเรียน
ม.3 ที่พลาดจากการสอบ 4 เหล่า ในปีที่ผ่านๆมา แต่ต้องการเริ่มต้น
ใหม่อย่างถูกแนวทาง โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเนื้อหาหลัก ๆ
ที่ใช้ในการออกข้อสอบเพื่อให้รู้แนวทางในการเตรียมตัวเองต่อ
ทั้งด้านวิชาการ 5 วิชา และพลศึกษา ช่วยประหยัดเวลาในการ
ประสบความสำเร็จ และช่วยประเมินความเหมาะสม
ในการเรียนสายทหาร-ตำรวจให้กับนักเรียน

(คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

ติดต่อขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง นครนายก เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก
โทรศัพท์ : 037 - 349955 - 6
โทรสาร : 037 - 349954 

 

 

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม 62   
(รหัสหลักสูตร: OCT62 )

สำหรับนักเรียนชายระดับชั้น ป.6 - ม.6 (อายุไม่เกิน 18ปี)
เริ่มเรียน ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง
ปี 63 แต่เนิ่นๆ อย่างเข้มข้น เน้นปูพื้นฐานเนื้อหาสำหรับ นักเรียนที่ไม่เคย
เตรียมตัวสอบมาก่อน หรือเคยสอบมาแล้วแต่พลาด โดยเน้นเทคนิคคิดลัด
ฝึกโจทย์และข้อสอบแข่งขัน หลากหลายแนว แบ่งเป็นห้องเรียน
แยกตามระดับคามรู้พื้นฐานนื่องจากนักเรียนที่ผ่าน การเรียน
หลักสูตรนี้จะมีเวลาในการเตรียมตัวทั้งวิชาการและพลศึกษา
มากกว่าการเรียนเฉพาะหลักสูตรเดือนมีนาคม โอกาสประสบ
ความสำเร็จจะสูงกว่า 

(คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

ติดต่อขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง นครนายก เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก
โทรศัพท์ : 037 - 349955 - 6
โทรสาร : 037 - 349954 

 
 

หลักสูตรพิเศษ นักเรียนประจำ-รับรองผล   
  สำหรับนักเรียนชายตั้งแต่ชั้น ป.6 ถึง ม.5
เปิดรับสมัครระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคมของทุกปี (รับจำนวนจำกัด
เพียง 20 คนเท่านั้น) สำหรับนักเรียน ที่ต้องการเตรียมความพร้อม อย่างเข้มข้น
ตลอดทั้งปี นักเรียน จะมีความพร้อม ทั้งด้าน สติปัญญา และร่างกาย มีระเบียบ
วินัย และลักษณะทางทหาร โรงเรียนดาวทอง จะจัดหาโรงเรียนมัธยม
ให้เข้าศึกษาต่อ และติวเข้ม โดยพักที่โรงเรียนดาวทอง ตลอดทั้งปี
นักเรียนจะมีคุณภาพด้านการเรียน, บุคลิกลักษณะ ความเป็นผู้นำ
ในหลักสูตรนี้สามารถหวังผลในการสอบสนามต่างๆ ตามศักยภาพ
ของนักเรียน ได้มากกว่า 90% นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจ สามารถ
สอบถาม และรับข้อมูลได้โดยตรงจากทางโรงเรียน

ติดต่อขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง นครนายก เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก
โทรศัพท์ : 037 - 349955 - 6
โทรสาร : 037 - 349954 

 
  นักเรียนนายสิบ และนักเรียนจ่า             
(รหัสหลักสูตร: SK62) 
สำหรับนักเรียนชายระดับชั้น ม.4 - ม.6 (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
แนวการสอนตรงตามแนวข้อสอบ ติวเข้มเป็นกลุ่มย่อย ทั้งภาควิชาการ
(รอบแรก) และพลศึกษา (รอบสอง) ทางโรงเรียนจะดูแลด้านการสมัคร
และการสอบให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และจองที่นั่งเรียนได้ที่โรงเรียนดาวทอง
(คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 
นายร้อยตำรวจหญิง              
(รหัสหลักสูตร : PC62) 
สำหรับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.1 - ม.6 แนวการศึกษาตรงตาม
แนวข้อสอบ ของ รร.นรต.หญิง ติวเข้มกลุ่มย่อย ทั้งภาควิชาการ
และพลศึกษา รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และจองที่นั่งเรียนได้ที่โรงเรียนดาวทอง

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 55/245-246 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิต-คลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150